Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering heb jij nodig?

December 19th, 2019 | Posted by admin in Uncategorized

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor ondernemers en ZZP-ers oftewel mensen die niet in loondienst werken. Voor zelfstandigen wordt bij deze verzekering het inkomensverlies gedekt in geval wanneer de desbetreffende persoon arbeidsongeschikt verklaard wordt. In dat geval wordt er een vooraf afgesproken bedrag periodiek uitbetaald. In het geval wanneer je volledig arbeidsongeschikt wordt, dan kan de verzekeraar ook het volledig verzekerde bedrag uitbetalen. De Nederlandse overheid biedt dus geen uitkering aan zelfstandigen en ondernemers wanneer deze arbeidsongeschikt raken. Het is dus aan te raden dat je jezelf hiervoor verzekerd wanneer je zelfstandig werkt, al is dit niet wettelijk verplicht. Wanneer je ziek wordt of er een ongeval gebeurt waardoor je al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt raakt, keert deze verzekering uit. Zo zorg je ervoor dat je voorzien bent van inkomen en niet zakelijk of persoonlijk in de financiƫle problemen raakt wanneer je niet in staat bent te werken.

Het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Er zijn veel websites beschikbaar waar je vrijblijvend en eenvoudig arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar kunt vergelijken. Hierbij worden de hoogte van de premies en polisvoorwaarden overzichtelijk gepresenteerd. Ook kun je daarbij verschillende zoekfilters instellen die betrekking hebben op je persoonlijke omstandigheden. Hierbij kun je je beroep invullen met daarbij verschillende variabelen. Voorbeelden van dit soort variabelen zijn: de eindleeftijd, het verzekerde inkomen, de eigen risicotermijn, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de arbeidsongeschiktheidscriteria, de keuze uit een vaste premie of een premie die afhankelijk is van leeftijd. Meestal geldt dat hoe uitgebreider je verzekering kiest, hoe hoger je premie zal zijn. Indien je bijvoorbeeld een aanzienlijk bedrag spaargeld bezit, dan kan ervoor gekozen worden een langere termijn aan eigen risico te nemen. Hierdoor zal je een lagere premie betalen. Dergelijke factoren hebben invloed op de hoogte van jouw te betalen premie.

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verlagen
In het geval wanneer je al beschikt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is het handig om deze ook eens met de huidige geboden verzekeringen van verschillende verzekeraars te vergelijken. Verzekeraars passen de hoogte van de premies met de bijbehorende polisvoorwaarden constant aan. Op deze manier kun je inzicht verschaffen in of je huidige verzekering nog wel bij je persoonlijke omstandigheden past. Het is dan ook vrij eenvoudig om jouw huidige polis en premie tegen andere aangeboden verzekeringen te vergelijken. Op deze manier kun je inzien of er lagere premies of betere polisvoorwaarden beschikbaar zijn.